Voorwaarden

 1. Voetbalschool Uden en haar medewerkers doen hun uiterste best om de modules een succes te laten zijn. De overeenkomst tussen Voetbalschool Uden en deelnemer/ouder is geldig en treedt in werking als de aanmeldingskaart volledig ingevuld is en de factuur is betaald of het machtigingsformulier van de automatische incasso ingevuld is ontvangen.
 2. De betaling van een module(s) moet in één keer worden voldaan en dient voor aanvang van de module ontvangen zijn door Voetbalschool Uden óf de machtigingskaart voor automatische incasso is ingevuld binnen twee weken na ontvangst.
 3. Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool Uden.
 4. Voetbalschool Uden stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.
 5. Voetbalschool Uden stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. Voetbalschool Uden is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
 6. Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen na afloop van de afgekochte trainingen. Teruggave van geld voor gemiste trainingen bij een doorlopend lidmaatschap is ook niet mogelijk.
 7. Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 1 dag voor aanvang van de training afmelden.
 8. Voetbalschool Uden verplicht zich de trainingen te laten begeleiden door deskundige trainers en stagiaires in opleiding.
 9. Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt dit altijd gecommuniceerd naar de leden.
 10. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool Uden.
 11. De speler is verplicht gedurende de opleiding in kleding van Voetbalschool Uden te trainen en dient 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de jeugdspeler in andere kleding verschijnt wordt de speler niet tot de training toegelaten.
 12. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.
 13. Voetbalschool Uden behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Uden te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.
 14. Voetbalschool Uden mag gemaakte foto’s en video’s verspreiden op sociale media van de deelnemers tijdens de trainingen. Indien dit niet gewenst is, kan dit mondeling doorgegeven worden bij Eric van Gogh.
 15. Het lidmaatschap is na 3 betalende maanden maandelijks opzegbaar, met 1 maand opzegtermijn in acht neming. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk via de mail. Het is hierbij van belang om ook de automatische incasso stop te zetten (indien hier sprake van is) en de contactpersonen worden verwijderd uit de groeps Whatsapp van Voetbalschool Uden.